Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Danh sách các công ty được cấp phép xuất khẩu lao động (số liệu năm 2010)

STT
TÊN CÔNG TY
TÊN VIẾT TẮT
ĐỊA CHỈ
1
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động, Th ương mại&Du lịch
TTLC
Số 50/125 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
2
Công ty cổ phần Dịch vụ & Thương mại hàng không
AIRSECO., JSC

3
Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ Hàng Không
AIRSERCO

4
Công ty cổ phần Cung ứng&Xuất nhập khẩu Hàng không
ALSIMEXCO.,JSC

5
Công ty cổ phần Xuất khẩu Thuỷ sản 2 Quảng Ninh
AQUAPEXCO

6
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng
BADIMEXCO

7
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên
BATIMEX

8
Công ty cổ phần CAVICO Cung ứng nhân lực
CAVICO CUNG ỨNG NHÂN LỰC .,JSC

9
Công ty cổ phần Xây dựng 47
CC47

10
Công ty Mỹ thuật Trung ­ương
CEFINAR.CO

11
Công ty cổ phần thương mại Châu Hưng
CHAU HUNG JSC

12
Công ty cổ phần Dịch vụ Hợp tác quốc tế
CICS. JSC

13
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8
CIENCO 8

14
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
CIENCO NO-1

15
Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế
COECCO

16
Công ty Xuất khẩu lao động và Th ương mại Du lịch
COLECTO

17
Tổng công ty Cơ khí xây dựng
COMA

18
Tổng công ty cổ phần đầu t ư Xây dựng và Thư ơng mại Việt Nam
CONSTREXIM HOLDINGS

19
Công ty cổ phần Đầu t ư và Thư ơng mại
CONSTREXIM-TM

20
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thư­ơng mại & Xuất khẩu lao động Trường Sơn
COOPIMEX

21
Công ty cổ phần Th ương mại và Xuất nhập khẩu xây dựng Cosevco
COSEVCO-IMEX

22
Công ty Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam
DETESCO VIETNAM

23
Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô
DONGDO MARINE

24
Công ty TNHH Ê SU HAI
E SU HAI., LTD

25
Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin
EMICO

26
Công ty cổ phần Cơ khí và Xuất khẩu lao động Thừa Thiên Huế
ENLEXCO

27
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Dịch vụ Thư ơng mại Biển Đông
ESTRALA JSC

28
Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh dịch vụ và Xuất nhập khẩu quận 1
FIMEXCO

29
Công ty Vật t ư công nghiệp quốc phòng
GAET

30
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp II
GENERALIMEX JSC

31
Công ty cổ phần Bách nghệ Toàn Cầu
GLO-TECH.CORP

32
Công ty cổ phần dịch vụ nhân lực Toàn Cầu
GMAS JS

33
Công ty cổ phần phát triển Công nghiệp-Xây lắp và Th­ương mại Hà Tĩnh
HAINDECO

34
Công ty cổ phần Cung ứng Lao động và Th ương mại Hải Phòng
HALASUCO

35
Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long
HALONG FISCORP

36
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
HANCORP

37
Tổng Công ty Đầu t ư và Phát triển nhà Hà Nội
HANDICO

38
Công ty điện tử Hà Nội
HANEL

39
Công ty cổ phần đầu t ư tổng hợp Hà Nội
HANIC., CORP

40
Công ty cổ phần Đào tạo và Xây lắp điện Hà Nội
HANOI INA., JSC

41
Tổng công ty Du lịch Hà Nội
HANOI TOURISM

42
Công ty cổ phần Du lịch Hà Tây
HATTOCO

43
Công ty cổ phần đầu t ư và Xây dựng số 1 Hà Nội
HICC 1

44
Trung tâm Hợp tác chuyên gia và nhân lực y tế với nư ớc ngoài
HMSC

45
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 3-2 Hoà Bình
HOGAMEX

46
Công ty TNHH Một thành viên Thư ơng mại-Dịch vụ Hữu nghị Bắc Giang
HUTRASERCO LLC

47
Tổng công ty Xây dựng Thuỷ Lợi 4
HYCO 4-JSC

48
Công ty cổ phần du lịch IIG
IIG TRAVEL.,JSC

49
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật
IMS

50
Công ty cổ phần tập đoàn đầu t ư xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn
INCOMEX SAIGON GROUP CORP

51
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hải D ương
INIMEXCO HAIDUONG

52
Công ty cổ phần Vận tải Biển và Hợp tác lao động quốc tế
INLACO SAIGON

53
Công ty cổ phần hợp tác lao động với n­ước ngoài
INLACO-HP

54
Công ty TNHH Nhà n ước một thành viên Cung ứng nhân lực và Th ương mại quốc tế Hà Nội
INTERSERCO

55
Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu lao động
ISALCO

56
Công ty cổ phần Th ương mại Phát triển Kỹ thuật & Nhân lực Quốc tế
JV NET., JSC

57
Công ty TNHH Một thành viên Cung ứng lao động Quốc tế
LATUCO

58
Công ty cổ phần Da giày Việt Nam
LEAPRODEXIM VIETNAM

59
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động&Chuyên gia Thanh Hoá
LEESCO

60
Công ty Hợp tác đào tạo và Xuất khẩu lao động
LETCO

61
Tổng công ty Xây dựng & Phát triển Hạ tầng
LICOGI

62
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
LILAMA

63
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD
LOD CORP

64
Công ty Máy và Phụ Tùng
MACHINOIMPORT

65
Công ty cổ phần Xây dựng, Th ương mại và Du lịch  Quốc tế Milaco
MILACO ., JSC

66
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
MITRACO

67
Công ty cổ phần MOPHA
MOPHA., JSC

68
Công ty ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch
NEWTATCO

69
Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế
NIBELC

70
Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế Nosco
NOSCO IMAST CO., LTD

71
Công ty cổ phần Xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động
OLECO

72
Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Hải Phòng
OSC HP

73
Công ty Du lịch Dịch vụ Dâù khí Việt Nam
OSC VIETNAM

74
Công ty TNHH một thành viên Cung ứng nhân lực và Dịch vụ dầu khí
PETROMANNING CO., LTD

75
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Dầu khí
PETROSETCO SAIGON

76
Công ty cổ phần May&Xuất khẩu lao động Phú Thọ
PHU THO CO.

77
Công ty Sản xuất Kinh doanh xuất nhập khẩu Chấn Hưng
POLIMEX

78
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải & Du lịch Sài Gòn
PROSHIPSER CO.LTD

79
Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Prosimex
PROSIMEX.,JSC

80
Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Dân
QUOC DAN CO.,LTD

81
Công ty cổ phần Đầu tư  và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh
QUNIMEX

82
Công ty cổ phần Phát triển Sản xuất Thư­ơng mại Sài Gòn
SADACO

83
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn
SAIGON TOURIST

84
Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
SATRACO

85
Công ty cổ phần Thuỷ sản Khu vực I
SEA CO NO.1

86
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Hoa Anh Đào
SAKURA MAN-POWER JSC

87
Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam
SEAPRODEX

88
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Dịch vụ Vận tải Thuỷ Miền Nam
SELACO

89
Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội
SERVICO HANOI

90
Công ty cổ phần Simco Sông Đà
SIMCO SDA.,JSC

91
Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắclắk
SIMEXCO DAKLAL

92
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp  Sơn La
SOLGIMEXJSCO

93
Công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại
SONA

94
Công ty cổ phần Sông Đà 909
SONG DA 909.,JSC

95
Tổng công ty Sông Hồng
SONGHONG CORP.

96
Công ty Xuất khẩu lao động-Th ương mại và Du lịch
SOVILACO

97
Tổng công ty đ ường sông miền Nam
SOWATCO

99
Công ty Dịch vụ Xuất khẩu lao động & Chuyên gia
SULECO

100
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân lực
SPSC Manpower

101
Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và Th ương mại Bảo Việt
TAYLO

102
Công ty dịch vụ kỹ thuật và xuất nhập khẩu
TECHSIMEX

103
Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn
TEXGAMEX

104
Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương mại Trường Giang
TG CO., LTD

105
Công ty Du lịch Khách sạn Thái Bình
THABITOURCO

106
Tổng công ty Thành An
THANH AN CORPORATION

107
Công ty cổ phần T ư vấn Đầu tư  Xây dựng Thành ý
THANH Y ., JSC

108
Công ty TNHH Thương mại -Dịch vụ Thuận Thảo
THUAN THAO CO., LTD

109
Công ty cổ phần Th ơng mại, Tư  vấn đầu t ư và Xây dựng TMDS
TMDS., JSC

110
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tạp phẩm Sài Gòn
TOCONTAP SAIGON JSC

111
Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải
TRACIMEXCO

112
Công ty TNHH một thành viên Đầu t ư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
TRACODI CO., LTD

113
Công ty TNHH Thương mại quốc tế
TRADECO

114
Công ty Thương mại Dịch vụ&Xuất nhập khẩu Hải Phòng
TRADIMEXCO HP

115
Công ty cổ phần Traenco
TRAENCO JSC

116
Công ty vận tải và xây dựng
TRANCO

117
Công ty cổ phần Đầu t ư và xây dựng giao thông
TRANCONSIN., JSC

118
Công ty cổ phần Vật t ư thiết bị giao thông
TRANSMECO

119
Công ty cổ phần Th ương mại Sản xuất và Dịch vụ Tổng hợp
TRASESCO

120
Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Thư ơng mại VCCI
TSC

121
Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế
AIC., JSC

122
Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
UDIC

123
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than-TKV
V-COALIMEX

124
Công ty TNHH Một thành viên Đầu t ư & Phát triển Thương mại Vạn Xuân
VIC

125
Công ty cổ phần đầu t ư Vĩnh Cát
VICA., JSC

126
Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và th ương mại VIETCOM
VIETCOM HUMAN.,JSC

127
Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng
VIETRACIMEX

128
Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận Tải
VIETRAVEL

129
Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng
VIGLACERA

130
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Viglacera
VIGLACERA-EXIM.,JSC

131
Công ty cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh
VIHATICO

132
Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế Việt
VILACO

133
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu t­ư Vilexim
VILEXIM

134
Công ty cổ phần đầu tư  và dịch vụ nhân lực Việt Nam
VIMAS JSC

135
Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Nông Thôn
VINACCO

136
Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
VINACONEX MEC., JSC

137
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
VINAFOR

138
Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Tổng hợp & Chuyển giao công nghệ Việt Nam
VINAGIMEX

139
Công ty TNHH một thành viên Sản Xuất-Thương mại và Xuất khẩu lao động
VINAHANDCOOP., CO, LTD

140
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Hợp tác Nhân lực Quốc tế Việt Nam
VINAINCOMEX., JSC

141
Tổng công ty hàng hải Việt Nam
VINALINES

142
Công ty cổ phần phát triển nhân lực & Thương mại Việt Nam
VINAMEX JSC

143
Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam
VINAMOTOR

144
Tập đoàn Công nghiệp tàu Thuỷ Việt Nam
VINASHIN

145
Công ty cổ phần Hợp tác Lao động và Th ương mại
VINATEX-LC

146
Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ Hàng Hải VINIC
VINIC

147
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư  thiết bị đường sắt
VIRASIMEX

148
Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Việt Nhật
VITECH.,JSC

149
Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc
VITOURCO

150
Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển
VITRANSCHART JSC

151
Tổng công ty Vận tải Thuỷ
VIVASO

152
Công ty cổ phần phát triển nhân lực, Thương mại và Du lịch Viwaseen
VIWAMEX., JSC

153
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam
VOSCO

154
Tổng công ty thép Việt Nam
VSC

155
Công ty cổ phần phát triển quốc tế Việt Thắng
VTC CORP

156
Công ty cổ phần Th ương mại Tổng hợp tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu
VT-GETRACO

157
Công ty TNHH một thành viên Vạn Hoa H.a.i.p.h.o.n.g


158
Tổng công ty Xây dựng Thăng Long


159
Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng nhân lực Quang Trung


160
Công ty TNHH ánh Thái Dương


161
Công ty cổ phần Vạn Xuân


162
Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn
VINACONEX SAI GON JSC

163
Công ty cổ phần phát triển Liên Việt
VINADE, JSC

164
Công ty TNHH Đầu tư  Quốc tế Mai Linh


165
Công ty cổ phần Procimex Việt Nam


166

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội

HADICO

167
Công ty Cổ phần IDC
IDC.COR

168
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thăng Long
TLG